Menu
LESSENTABEL
Algemene vorming
Frans 3
Engels 1
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Mens en samenleving 2
Nederlands 4
Wiskunde 4
Muziek 1
Beeld 1
Techniek 2
Natuurwetenschappen 2
Aardrijkskunde 2
ICT 1
Talentmodule KLASSIEKE TALEN
Klassieke talen 4
TOTAAL 32