Menu
LESSENTABEL
VAKKEN
3de jaar 4de jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Engels 2 2
Frans 3 3
Geschiedenis 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Wiskunde 4 4
Specifiek gedeelte
Grieks 4 4
Latijn 4 4
Complementair gedeelte: 1 u. te kiezen uit:
Wiskunde 1 1
OF
Frans 1 0
Duits 0 1
TOTAAL 32 32