LESSENTABEL
lestijden
3e jaar 4e jaar
Godsdienst 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Informatica 1 -
Lichamelijke opvoeding 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Wiskunde 5 5
Elektriciteit-elektronica - 4
Mechanica - 2
Elektromechanische processen - 5
Toegepaste wetenschappen en engineering
Toegepaste wetenschappen elektriciteit 3 -
Toegepaste wetenschappen mechanica 3 -
Engineering 4 -
TOTAAL 33 33