Menu
LESSENTABEL
BASIS (18 u.)
lestijden
Godsdienst 2
Frans 2
Lichamelijke opvoeding 2
Maatschappelijke vorming 2
Muzikale opvoeding 1
Natuurwetenschappen 2
Nederlands 3
Plastische Opvoeding 1
Wiskunde 3
Beroepenvelden
Elektriciteit ( 7u.)
Technische activiteiten 7
Metaal (7 u.)
Technische activiteiten 7
TOTAAL 32