Menu
LESSENTABEL
BASIS (25 u.)
lestijden
Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Nederlands 4
Techniek 2
Natuurwetenschappen 1
Engels 2
Frans 4
Wiskunde 4
Keuzegedeelte
Latijn 4
Grieks 3
TOTAAL 32